Extra leden vergadering

  • Uitkomst bijeenkomst 11-11-2022.
  • Dat er leden zijn opgestaan die zich kandidaat stellen voor het invullen van de openstaande bestuursfuncties.
  • Er een nieuwe ALV zal worden gehouden om hierover te stemmen.
  • Kandidaten: Voorzitter – Penningmeester – Notulist – Activiteiten Coördinator – Leden administratie (2 personen)
  • Naar een Secretaris word nog gezocht, hiervoor zullen de leden binnenkort een mail ontvangen, met de functie inhoud.
www.beweegjefit.nl