Ophouden te bestaan!

  Het 5 voor 12 is.
 • Dat er een “dringend” beroep op jullie wordt gedaan.
 • Dat het voltalige bestuur te kennen heeft gegeven dat ze per 31-12-2022 er mee “stoppen”.
 • Dat dit (kan) betekenen dat de verenging ophoudt te bestaan!
 • Daarvoor vraagt het huidige bestuur jullie om erover na te denken, wat nu , hoe verder!
 • Dat dit zeer ernstig en dringend is.
 
 • Hieronder nogmaals het bericht van het bestuur.
 • Alle leden hebben intussen een schrijven gekregen met deze mededeling.

Zoals je wellicht weet zitten we al erg lang met een incompleet bestuur. En ondanks eerdere verzoeken aan alle leden wil het maar niet lukken dat extra bestuursleden zich aanmelden. Aangezien dit voor de huidige bestuursleden een onbevredigende situatie is en dreigt permanent te worden, heeft het bestuur besloten om per 31.12.2022 te stoppen.

Het kan zijn dat één of twee bestuursleden alsnog de draad weer oppakken maar dat is geheel afhankelijk van de reacties die we van de leden krijgen vóór die datum. Want indien er geen leden blijken te zijn die het bestuur willen versterken ziet het huidige bestuur geen reden om eindeloos op deze voet door te gaan.
 • Als bestuur zitten we met het onbevredigende gevoel dat men misschien denkt dat alles loopt, maar de realiteit is dat wij als bestuur al erg lang zien dat er te weinig beweging is. Er moet dus iets veranderen, het is ook jullie vereniging en dus ook jullie verantwoordelijkheid om te zorgen dat er een compleet bestuur is. Bij deze doen we dus een beroep op jou en alle andere leden van Beweegjefit en hopen zo dat vanuit onze vereniging van meer dan 300 leden de volgende primaire vacatures ingevuld zullen worden:
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Los van deze primaire functies zijn er ook taken, zoals ledenadministratie, activiteiten-coördinatie en PR-werk, die nu worden verdeeld onder de bestuursleden en dat maakt het werk dus extra zwaar. Ook voor deze taken zoeken wij vrijwilligers en die hoeven daarvoor niet per se in het bestuur te zitten.
De bestuursfuncties kosten natuurlijk tijd, gemiddeld enkele uren tot een halve dag per week. Eens per maand wordt er vergaderd en enkele keren per jaar is er een bezoek af te leggen voor een gesprek met derden. Dus, heb je zin en tijd om het bestuur te versterken of wil je een van de taken beheren zonder in het bestuur te zitten dan horen we dat graag van je.
 • Je kunt je reactie sturen aan het bestuur info@beweegjefit.nl.  
 • Met vriendelijke groeten,
 • Louis Smits, voorzitter en secretaris,
 • Gosia Jankowska-Vissers, penningmeester,
 • Henny Budde, evenementen,
 • www.beweegjefit.nl