Sporten in de vakantie

  • Sporten in de Vakantieperiode, voor het eerst in het bestaan van “Beweeg je fit” is dit mogelijk gemaakt.
  • Het bestuur heeft in overleg met de gemeente ervoor gezorgd dat er tijdens de schoolvakantie toch gebruik kan worden gemaakt van de sportaccommodatie.
  • 32 leden hebben ervoor gekozen om gedurende de zomervakantie 6 weken te blijven sporten.
  • Dit is een mooie score voor de eerste keer.
  1. Wel moet men er rekening mee houden dat de zaalhuur en docentkosten, gedeeld en betaald dienen te worden door de aantal deelnemers.
  2. Minimum aantal, 6 leden per les of activiteit.
  • Het bestuur wenst hen die er toch even tussen uitgaan, een hele fijne en gezonde vakantie!
  • Voor zij die blijven Bewegen/sporten, heel veel succes en plezier.
  • Graag zien we allen gezond weer terug in week 36, vanaf Maandag 5 September
 
  • of klik hier onder op de link voor de seizoenkalender 2022 -2023.