Vergaderingen

Beweeg Je Fit staat niet stil.

Om alles op rolletjes te laten lopen, nieuwe activiteiten te bespreken of toekomstige beslissingen goed voor te bereiden zitten we als bestuur regelmatig bij elkaar of samen met anderen.

Het bestuur kent de volgende vergaderingen:

. Vergadering van het Dagelijkse Bestuur – iedere eerste donderdag van de maand

. Vergadering van het gehele bestuur – iedere tweede donderdag van de maand

. Algemene Ledenvergadering – eenmaal per jaar.