AVG Privacy verklaring

Sinds 28 Mei 2018 is voor iedere organisatie de AVG van toepassing. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en regelt de bescherming van de persoonsgegevens van alle personen binnen een organisatie. Beweeg Je Fit verwerkt de persoonsgegevens om haar doelstelling en belangenbehartiging voor haar leden uit te kunnen voeren. Al bij de inschrijving wordt gewezen op de AVG, op de website staat dit ook nog eens vermeld. Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens voor het verzenden van de Nieuwsbrief, de nota’s, de definitieve inschrijving en in de ledenadministratie. Voor de machtiging van de automatische incasso dienen wij een deel van uw gegevens aan de bank door te sturen. Alle persoonlijke gegevens zijn binnen onze organisatie in één bestand opgenomen en slechts in te zien door de leden van het dagelijks bestuur. Binnen dit bestuur is de ledenadministrateur/penningmeester als “functionaris voor de gegevensbescherming” aangesteld. U heeft altijd het recht van inzage, correctie en verwijdering en/of beperking van gebruik van uw persoonlijke gegevens. Op uw verzoek werken wij daaraan mee. Onze docenten en begeleiders zijn geïnformeerd hoe om te gaan met de beperkte persoonsgegevens die ze krijgen voor het doen van hun werk. De website en onze ict-systemen zijn afdoende beveiligd tegen hacken, virussen, malware e.d. Ten slotte vermelden wij, dat wanneer het lidmaatschap eindigt de gegevens worden verwijderd en dus niet meer gebruikt zullen worden.