AVG Privacy verklaring

 • Sinds 28 Mei 2018 is voor iedere organisatie de AVG van toepassing.
 • AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en regelt de bescherming van de persoonsgegevens van alle personen binnen een organisatie.
 • Beweeg Je Fit verwerkt de persoonsgegevens om haar doelstelling en belangenbehartiging voor haar leden uit te kunnen voeren.
 • Al bij de inschrijving wordt gewezen op de AVG, op de website staat dit ook nog eens vermeld.
 • Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens voor het verzenden van de Nieuwsbrief, de nota’s, de definitieve inschrijving en in de ledenadministratie.
 • Voor de machtiging van de automatische incasso dienen wij een deel van uw gegevens aan de bank door te sturen.
 • Alle persoonlijke gegevens zijn binnen onze organisatie in één bestand opgenomen en slechts in te zien door de leden van het dagelijks bestuur.
 • Binnen dit bestuur is de ledenadministrateur/penningmeester als “functionaris voor de gegevensbescherming” aangesteld.
 • U heeft altijd het recht van inzage, correctie en verwijdering en/of beperking van gebruik van uw persoonlijke gegevens.
 • Op uw verzoek werken wij daaraan mee.
 • Onze docenten en begeleiders zijn geïnformeerd hoe om te gaan met de beperkte persoonsgegevens die ze krijgen voor het doen van hun werk.
 • De website en onze ict-systemen zijn afdoende beveiligd tegen hacken, virussen, malware e.d.
Ten slotte vermelden wij, wanneer het lidmaatschap eindigt de gegevens worden verwijderd en niet meer gebruikt zullen worden!
error: Content is protected !!