Normen en waarden

Normen en waarden die worden gehanteerd binnen Beweeg Je Fit:                                                               

De volgende norm en waarden gelden voor iedereen binnen onze vereniging:

  1. Respecteer de regels en afspraken van je activiteit
  2. Respecteer eventuele mede- en tegenstander binnen je activiteit
  3. Behandel alle deelnemers in je activiteit gelijkwaardig
  4. Gebruik geen fysiek-, mentaal- of verbaal geweld
  5. Samen staan we voor een faire manier van omgaan met elkaar
  6. Samen werken we aan een sociale en gezellige manier van omgaan met elkaar
error: Content is protected !!