Bestuur

Het bestuur van Beweeg Je Fit bestaat uit de volgende vrijwilligers:  
Harrie Wijn       Voorzitter
Hans Bender

Secretaris 1

Ton Teurlings

 Secretaris 2

            Harrie Köhler  

       Penningmeester

  Henny Budde-Opstal   Evenementen     en  vrijwilligers
Vacature        Activiteiten
Vacature PR en Communicatie
Joop Folkers    Website Onderhoud