Bestuur

Het bestuur van Beweeg Je Fit bestaat uit de volgende vrijwilligers:  
Harrie Wijn

  Voorzitter
Hans Bender

  Secretaris 

Ton Teurlings

   Leden administratie

   (2e) Secretaris

   (2e) Penningmeester

          

Harrie Kohler

  Penningmeester
Henny Budde-Opstal

 Evenementen en  Vrijwilligers     
Vacature

   P&R  

   Website

 

Ondersteunende Leden

          
Hannie Bender

                 

                 

  Notulist

              

                

Rens de Jonge

  Adviseur

error: Content is protected !!